Cesty
Jihovýchodní Asie 2011-1
Jihovýchodní Asie 2011-2
Jihovýchodní Asie 2011-3
Klášterní klimatizace
Kresba vlnami do písku
Vchod 1
Jihovýchodní Asie 2011-4
Jihovýchodní Asie 2011-5
Jihovýchodní Asie 2011-6
Vchod 2
Na tržišti
Dlaždice
Jihovýchodní Asie 2011-7
Jihovychodni asie
Jihovýchodní Asie 2011-9
Textilie 1
Textilie 2
Cesta
Jihovýchodní Asie 2011-10
Angkor