Doteky a rastry malba kresba
Doteky a rastry II malba obrazy
Doteky a rastry III malba kresba
Doteky a rastry
Doteky a rastry II
Doteky a rastry III.
Doteky a rastry IV obrazy kresba malba
Pokus o utajení doteků a rastrů malba kresba
Pokus o utajení doteků a rastrů obraz kresba malba
Doteky a rastry IV
První pokus o utajení doteků a rastrů
Druhý pokus o utajení doteků a rastrů
Pokus o utajení doteků a rastrů
Čtvrtý pokus o utajení doteků a rastrů
Pátý pokus o utajení dotyků a rastrů malba kresba
Třetí pokus o utajení
doteků a rastrů
Čtvrtý pokus o utajení doteků a rastrů
Pátý pokus o utajení dotyků a rastrů
Čtyři systematické pokusy o utajení doteků a rastrů malby kresby umění
Čtyři systematické pokusy o utajení doteků a rastrů (cyklus)