Kombinovaná technika na papíru
Kombinovaná technika na papíru 1
Záznam průběhu deště
V proudu řeky
Sněžení
Záznam průběhu deště
Hladina řeky
Tání sněhu
V rytmu vlání vodních rostlin
Hladina řeky
Tání sněhu
V rytmu vlání vodních rostlin
V rytmu vlání vodních rostlin 1
V rytmu vlání vodních rostlin 2
Klacek
V rytmu vlání vodních rostlin
V rytmu vlání vodních rostlin
Hladina řeky (cyklus)
Tání ledu
Příboj
Modrava
Tání ledu (cyklus)
Příboj (cyklus)
V proudu řeky (cyklus)